Kirjalik küsimus P-3730/05 Esitaja(d): Ivo Belet (PPE-DE) komisjonile. Elupaikade direktiivi artikli 6 rakendamine