Komisjoni määrus (EÜ) nr 2108/2004, 10. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1420/2004, millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses saab rahuldada impordiõiguste taotlusi, mis on esitatud seoses määruses (EÜ) nr 1203/2004 sätestatud külmutatud veiseliha kvoodiga ning sätestatakse teatud impordiõiguste andmise halduseeskirjad