Kirjalik küsimus E-0062/06 Esitaja(d): Paul van Buitenen (Verts/ALE) komisjonile. Üle kahesaja lepingulise töötaja töölevõtmine komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi täitevasutuse poolt