2005/756/EÜ: Nõukogu otsus, 17. oktoober 2005, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2001/131/EÜ, millega lõpetatakse AKV–EÜ partnerluslepingu artikli 96 kohased konsultatsioonid Haitiga