Kirjalik küsimus E-1389/05 Esitaja(d): Erik Meijer (GUE/NGL) komisjonile. Piiratud liikumisvabaduse lõpetamine ELi uute liikmesriikide kodanikele juurdepääsul endise Jugoslaavia vabariikidesse ning nendest vabariikidest pärit kodanike juurdepääsul ELi