Kirjalik küsimus P-1060/06, mille on esitanud Fernando Fernández Martín (PPE-DE) komisjonile. Maaomandi seaduse rakendamise tagajärjed ning põllumajanduse areng Venezuelas