Kohtuasi T-87/01: Esimese Astme Kohtu 24. novembri 2005. aasta määrus — Rica Foods versus Komisjon