Kirjalik küsimus P-2086/05 Esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komisjonile. Kokkulepe OTEga (Kreeka Telekommunikatsiooniorganisatsioon)