Akt Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta - VI lisa:Ühinemisakti artikli 23 osutatud nimekiri: üleminekumeetmed - Bulgaaria - 10.Keskkond - A.Õhu kvaliteet