/* */

Ettepanek Nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe kohta, mis käsitleb muudatusi ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu lisaks olevas veinidega kauplemist käsitlevas kokkuleppes