Komisjoni määrus (EÜ) nr 2228/2004, 23. detsember 2004, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 15. osaliseks pakkumismenetluseks