Kirjalik küsimus E-010576/10 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) komisjonile. ELi siseveeteede strateegia