Euroopa Keskpanga suunis, 30. detsember 2005 , millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (EKP/2005/17)