Kirjalik küsimus E-0105/05 Esitaja(d): Andreas Schwab (PPE-DE) komisjonile. Kaitse kahekordse karistamise eest konkurentsiõiguses