Komisjoni määrus (EÜ) nr 1275/2006, 25. august 2006 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril