2006/758/EÜ: Komisjoni otsus, 22. september 2006 , Sirene käsiraamatu muutmise kohta