2006/758/EF: Kommissionens afgørelse af 22. september 2006 om ændring af Sirene-Håndbogen