Kirjalik küsimus E-1448/06 Esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komisjonile. Lemmikloomade ebaseaduslik liikumine