Domstolens beslut (fjärde avdelningen) den 26 maj 2005 i mål C-297/03 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof): Sozialhilfeverband Rohrbach mot Arbeitterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund (Artikel 104.3 i rättegångsreglerna – Direktiv 2001/23/EG – Överlåtelse av företag – Möjlighet att åberopa ett direktiv gentemot en enskild – Arbetstagare som motsätter sig att hans anställningsavtal överlåts till förvärvaren)