Euroopa Kohtu määrus (neljas koda) 26. mai 2005. aasta kohtuasjas C-297/03: (Oberster Gerichtshof'i esitatud eelotsusetaotlus) Sozialhilfeverband Rohrbach versus Arbeitterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund (Kodukorra artikli 104 lõige 3 — Direktiiv 2001/23/EÜ — Ettevõtete üleminek — Direktiivile tuginemise õigus nõudes füüsilise isiku ja eraõigusliku juriidilise isiku vastu — Töötaja mittenõustumine töölepingu üleminemisega ettevõtte omandajale)