Komisjoni määrus (EÜ) nr 1610/2004, 15. september 2004, millega määratakse kindlaks vähenduskoefitsient, mida kohaldatakse määrusega (EÜ) nr 573/2003 avatud maisi tariifikvoodi suhtes