Kohtuasi C-109/06: 23. veebruaril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik