TITJUR Üldkohtu otsus (kaheksas koda), 9. detsember 2010. # Wilo SE versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM). # Ühenduse kaubamärk - Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus - Elektrimootori tahuline korpus - Rohelisi lihvitud tahke kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (muudetuna määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 1 lõike 1 punkt b. # Liidetud kohtuasjad T-253/09 ja T-254/09. Wilo vs. OHIM (Forme d'une gaine de moteur)