Komisjoni soovitus, 3. juuni 2005, ühiste suuniste kohta euro käibemüntide liikmesriiki tähistavate külgede jaoks (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1648 all)