Kohtuasi T-200/06: 26. juulil 2006 esitatud hagi — IBERDROLA versus Euroopa Ühenduste Komisjon