Komisjoni määrus (EÜ) nr 16/2004, 6. jaanuar 2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) seoses teiseste sihtmuutujate loeteluga, mis on seotud vaesuse ülekandumisega ühelt põlvkonnalt teisele