Kirjalik küsimus E-3062/06 Esitaja(d): Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) komisjonile. Direktiivi 93/37/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike ehitustöölepingute sõlmimise kord, nõuete rikkumine