Kirjalik küsimus P-3802/06 Esitaja(d): Alyn Smith (Verts/ALE) komisjonile. Avalike teenuste osutamisega seotud kohustused - praamiteenus ELis