Kirjalik küsimus P-1876/04 Esitaja(d): Mario Borghezio (IND/DEM), komisjonile. Euroopa Liidu sekkumine sõdurite heaks Zimbabwes