Kirjalik küsimus P-5321/06 Esitaja(d): Marie-Arlette Carlotti (PSE) komisjonile. Ouest Provence'i esitatud kaebus