2004/886/EÜ, Euratom: Lõplik otsus Euroopa Liidu 2004. eelarveaasta paranduseelarve nr 7 vastuvõtmise kohta