Kirjalik küsimus E-3585/05 Esitaja(d): Mogens Camre (UEN) komisjonile. Raamotsus Euroopa Liidu teistes liikmesriikides langetatud kohtuotsustega arvestamise kohta