Kohtuasi T-46/17: Üldkohtu 14. detsembri 2018. aasta otsus – TDH Group versus EUIPO – Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk Pet Cuisine — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))