Kirjalik küsimus E-0291/05 Esitaja(d): Cristiana Muscardini (UEN) komisjonile. Virtuaalsed vägivallamängud