Kirjalik küsimus E-3223/05 Esitaja(d): Georgios Karatzaferis (IND/DEM) komisjonile. Artikkel, mis käsitleb ühenduse abi kolmanda raamprogrammi rahaliste vahendite kasutamistKreeka juustu propageerimiseks eraettevõtte poolt