Komisjoni määrus (EÜ) nr 938/2006, 23. juuni 2006 , millega kuulutatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 30 kohaselt välja teatavate veinide erakorraline destilleerimine Prantsusmaal