Komisijas Regula (EK) Nr. 1583/2005 (2005. gada 29. septembris) par pastāvīga konkursa izsludināšanu Slovākijas intervences aģentūras pārziņā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Spānijas iekšējā tirgū