Komisjoni määrus (EÜ) nr 1583/2005, 29. september 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Slovakkia sekkumisameti valduses oleva maisi edasimüümiseks Hispaania turul