Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1583/2005 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με το άνοιγμα διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση στην ισπανική αγορά αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης