Nařízení Komise (ES) č. 1583/2005 ze dne 29. září 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro další prodej kukuřice ze zásob slovenské intervenční agentury na španělském trhu