Kirjalik küsimus E-0036/06 Esitaja(d): Simon Coveney (PPE-DE) komisjonile. Lairibaühenduse kättesaadavus