Komisjoni otsus, 01. 06 2005, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.3800 - BC PARTNERS / DOMETIC) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)