Kirjalik küsimus P-3161/04 Esitaja(d): Konrad Szymañski (UEN), komisjonile. Kanal XXL seaduslikkus Euroopa Liidu territooriumil