Az Európai Parlament 2019. február 12-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak, végrehajtási jegyzőkönyvének és a megállapodást kísérő levélváltásnak a megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))