Komisjoni määrus (EÜ) nr 754/2004, 21. aprill 2004, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris