Euroopa Kohtu (suurkoda) 9. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-203/02 (Court of Appeal (Inglismaa ja Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus): The British Horseracing Board Ltd jt versus William Hill Organization Ltd (Direktiiv 96/9/EÜ — Andmebaaside õiguskaitse — Sui generis õigus — Andmebaasi sisu kogumine, kontrollimine või esitamine — Andmebaasi sisu (mitte)oluline osa — Väljavõtte tegemine ja taaskasutamine — Tavapärane kasutamine — Andmebaasi tegija seaduslike huvide põhjendamatu kahjustamine — Hobuste võiduajamiste andmebaas — Võiduajamiste nimekirjad — Kihlveod)