Euroopa Kohtu otsus (viies koda), 29. aprill 2004.