Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Investeerimispanga tehingute kohta välislaenude andmise volituste alusel ja tulevikuväljavaadete kohta {SEK(2006) 789} {SEK(2006) 790}