Nõukogu määrus (EÜ) nr 151/2006, 24. jaanuar 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine