Nařízení Rady (ES) č. 151/2006 ze dne 24. ledna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky